הערכת ירידת ערך נכס ופיצויי הפקעה

הערכת ירידת ערך נכס ופיצויי הפקעה

פיצויי הפקעה:

הפקעה זו העברה כפויה אותה יוזם גוף ממשלתי, לטובת שימוש לצורכי ציבור: סלילת כבישים ודרכים, שטחי נופש ועוד.
הגוף הציבורי או הממשלתי נותן לבעל הקרקע פיצוי עבור העברת הזכויות בקרקע.

במקרה שקיבלתם הודעה על הפקעה מומלץ מאד לפנות באופן מיידי לייעוץ ולווי של שמאי מקצועי המומחה בנושא הפקעות מקרקעין ומהו הפיצוי לו אתם זכאים. ייעוץ זה יחסוך לכם זמן יקר ויכול ליצור לכם כסף רב:

הליך ההפקעה מתחלק לשלושה שלבים.

  1.  ההכרזה: בעל הקרקע מקבל הודעה על הכוונה להפקיע את המקרקעין שלו.
  2.  פרסום ברשומות: הגוף הממשלתי או הציבורי מוציא הוראה למי שמחזיק במקרקעין למסור את החזקה (הבעלות) לידי המפקיע, במועד מסוים, וממועד זה למפקיע יש זכות להיכנס לנכס.
  3.  בשלב השלישי, הסופי, בעלי המקרקעין מאבדים את הבעלות והזכויות על המקרקעין ואלו עוברים לידי הרשות המפקיעה.

אם קבלתם הודעת הפקעה מגוף ממשלתי או ציבורי כלשהו, ברוב המקרים, אין באפשרותכם לבטל את רוע גזרת ההפקעה. אך באפשרותכם לערער על גובה סכום הפיצויים שנקבע לכם.
רשות שמפקיעה נכס חייבת לשלם לבעל הנכס.
שווי זה כולל תשלום עבור הקרקע והתשתיות, מבנים שיש בקרקע, ו/או אם קיימות נטיעות על הקרקע.

לכן חשוב מאוד להתייעץ עם שמאי מקרקעין מוסמך הבקיא בתחום, שיכול לקבוע את גובה הפיצוי ובעזרת חוות דעתו תוכלו לדרוש פיצוי עבור ההפקעה של הנכס שלכם.
משרדנו בעל ניסיון רב בביצוע שומות לצורכי פיצוי הפקעה מול הגופים העוסקים בהליכי הפקעה.

פיצוי עבור ירידת ערך נכס מקרקעין

לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, ירידת ערך נובעת מפגיעה בשווי מקרקעין כתוצאה מתוכנית שאושרה.
הפגיעה יכולה להוריד את שווי נכס מקרקעין שכלול בתחום התוכנית, או מקרקעין שמיקומו גובל בתחום התוכנית.

אם ברשותכם נכס מקרקעין שערכו ירד בגלל תוכנית שאושרה, או שחלה איזו פגיעה אחרת בזכויות שלכם במקרקעין, באפשרותכם להגיש תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך זו.
יש להגיש את התביעה תוך שלוש שנים מיום תחילת תוקפה של התוכנית הפוגעת.
אתם תידרשו להגיש חוות דעת שמאי מקרקעין מומחה, אשר יעריך את שווי ירידת הערך שחל בנכס שלכם, ועל בסיס חוות דעת זו תוגש הדרישה לגובה הפיצוי המגיע לכם.

ניתן לתבוע גם פיצוי הפקעה וגם בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 וזאת בתנאי שהוכח כי יש גם הפקעה וגם ירידת ערך וזה באמצעות חוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך.

אנו עומדים לרשותכם לייעוץ ולמענה לשאלות בענייני הגשת התנגדויות ותביעות לפיצויים בגין הפקעה וכן בגין ירידות ערך ע"פ סעיף 197.
בזכות הניסיון הרב והמומחיות שצברנו בתחום זה, נוכל להעניק לכם את הפתרונות האופטימאליים ביותר עבור צרכיכם בתחום פיצויי הפקעות ופיצויים בגין ירידת ערך נכס המקרקעין שלכם.

מקצועיות כדרך חיים

בזכות הניסיון הרב, המקצועיות והיצירתיות, תוך הקפדה על למידה מתמדת, אנו מספקים ללקוחותינו חוות דעת שמאיות מקצועיות, המשרתות את מגוון צורכיהם.

בזכות הניסיון הרב, המקצועיות והיצירתיות שלנו, תוך הקפדה על למידה מתמדת, אנו מספקים ללקוחותינו חוות דעת שמאיות מקצועיות המשרתות את מגוון צורכיהם.

דן בן חיים  שמאי מקרקעין,
רחוב המרד 29 (בית התעשיה) ת"א
טל: 03-6055111 פקס: 03-5464351

Made with
GS ❤