חוות דעת שמאית להליך משפטי

חוות דעת שמאית להליך משפטי

במקרה בו יש סכסוך בין שותפים בנכס נדל"ן, בין אם מדובר בשותפים ובין אם בזוג נשוי, יש לבצע הערכה שמאית לשווי הנכס המשותף כדי לאפשר לצדדים לקבוע את דרך חלוקת הנכס בין השותפים.

משרדנו בעל ניסיון מוכח בעריכת חוות דעת עבור הצדדים ועבור עורכי הדין של הצדדים.
משרדנו רשום גם ברשימת מומחים של בתי המשפט

המצבים בהם נדרשת חוות דעת שמאית הינם מגוונים, גם מבחינת אופי השותפיות וגם במגוון הנכסים:

• אנו קובעים את שווי הנכס המשותף לבני זוג במקרה פירוק שיתוף בעת גירושין: דירה, בית וכדו'.
• אנו מבצעים הערכה שמאית לנכסים מסחריים במקרים של פירוק שותפות בין חברות, שותפים עסקיים ועוד. בין נכסים אלו נכללים מבני תעשיה, מפעלים, חנויות, שטחי קימעונאות, משרדים, מרפאות, נכסים מניבים בבעלות עסקית ועוד.
• אנו מבצעים הערכה שמאית במקרה של פירוק שיתוף בנכסים הנמצאים בבעלות משותפת של בני משפחה: אחים, הורים וילדים ועוד.
• אנו מבצעים הערכה שמאית של נכסי נדל"ן בעת חלוקת ירושה בין יורשים: דירה, קרקע, חנות, שטח מסחרי, מפעל, נכסים מניבים ועוד
• אנו נותנים חוות דעת שמאית גם עבור אפוטרופוס האחראי על בעל נכס נדל"ן.
• הליך משפטי בין הצדדים בנכסי נדל"ן יכול לנבוע גם מסיבות נוספות, כגון: תביעה של קבלן שלא עמד בהבטחות או שבנכס קיימים ליקויים שלא ניתן לתקנם וכדומה.

כיצד נקבעת הערכת השמאי בהליך משפטי ?

במהלך גיבוש חוות דעת המומחה אנו עושים מגוון פעולות על מנת לקבוע את שווי הנכס. פעולות אלו כוללות בין היתר איסוף מגוון מסמכים ונתונים מהצדדים: כתב תביעה, כתב הגנה, חוות דעת משפטיות ואחרות, ועוד מסמכים שונים אותם אנו אוספים מידי הצדדים וממקורות אחרים.

בנוסף על אלו, אנו מבקרים בנכס/ים ולאחר קבלת כל הנתונים אנו מכינים את חוות דעת השמאי המומחה עבור הצדדים.

הניסיון המקצועי העשיר של משרדינו בגיבוש ההערכה השמאית עוזר ללקוחותינו ומי שמייצגם להגיע לתוצאות המשפטיות להם מייחלים, במקרים בהם נדרש לתת ייעוץ מומחה.

 

שמאי מומחה מטעם בית המשפט

משרדינו ברשימה הארצית של שמאים מומחים מטעם בית המשפט, אשר ממנה אותנו כמינוי מומחה מטעם בית המשפט.

גם במקרים אלו אנו מגבשים את חוות הדעת השמאית באמצעות איסוף נתונים רבים מהצדדים, ביקור בנכס ופגישה עם הצדדים, כדי לגבש את ההערכה השמאית אותה אנו מגישים לבית המשפט.

במקרים בהם בית המשפט דורש, אנו מגיעים לדיון בבית המשפט על מנת לתת עדות מומחה.
בזכות ניסיוננו הרב, אנו עומדים בהצלחה בפני שאלות השופטים והצדדים ומוכיחים בפני השופט את נכונות ההערכה השמאית בעזרת הנתונים הרלוונטיים על בסיסם נקבעה ההערכה השמאית שלנו.

מקצועיות כדרך חיים

בזכות הניסיון הרב, המקצועיות והיצירתיות, תוך הקפדה על למידה מתמדת, אנו מספקים ללקוחותינו חוות דעת שמאיות מקצועיות, המשרתות את מגוון צורכיהם.

בזכות הניסיון הרב, המקצועיות והיצירתיות שלנו, תוך הקפדה על למידה מתמדת, אנו מספקים ללקוחותינו חוות דעת שמאיות מקצועיות המשרתות את מגוון צורכיהם.

דן בן חיים  שמאי מקרקעין,
רחוב המרד 29 (בית התעשיה) ת"א
טל: 03-6055111 פקס: 03-5464351

Made with
GS ❤