שמאות לערעור על היטל השבחה ומס שבח

שמאות לערעור על היטל השבחה ומס שבח

קיבלתם מהעירייה הודעה לשלם היטל השבחה?

לפני שתשלמו אתם צריכים לבדוק את סכום היטל ההשבחה, בהרבה מקרים הוא גבוה בהרבה מעבר להכרחי, ואתם יכולים לחסוך סכומי כסף גדולים, עשרות ומאות אלפי שקלים, בזכות בדיקה זו.

מה זה היטל השבחה?

כאשר אתם מוכרים נכס מקרקעין, או מבקשים היתר בניה, בקשה להקלה או שימוש חורג, הרשות המקומית דורשת מהמוכר לשלם לה מס שנקרא היטל השבחה.
למעשה, העיריה פונה אליכם, המוכרים בעלי הנכס, בדרישה לשלם לה היטל השבחה. גובה ההיטל מחושב לפי ההערכה הכספית שהעירייה קובעת בעצמה, מתוכניות בנין עיר החלות על הנכס.
כלומר, הנכס על פי דעת העיריה הושבח, בזכות תוכניות בינן עיר (תב"עות) שאושרו במהלך השנים, ולכן אתם תידרשו לשלם היטל השבחה גבוה.

מה עושים עם קבלת הודעת תשלום להיטל השבחה? איך מפחיתים היטל השבחה ?

הדבר הראשון – לא למהר לשלם.
יש לפנות לשמאי מקרקעין מוסמך כדי שיבדוק עבורכם האם ניתן להפחית את סכום היטל ההשבחה.

שימו לב: עומדים לרשותכם 45 יום בלבד ממועד קבלת דרישת התשלום מהעירייה, עד ליום שבו אתם זכאים להגיש את הערעור על גובה הסכום הנדרש.
לאחר 45 יום הערעור לא יתקבל.

השמאי יבדוק את פרטי הנכס, התוכניות החלות עליו, זכויות הבניה, הקלות ועוד מידע רב הקובע את גובה השבחת הנכס.
בהתאם לכך, השמאי יכין מטעמכם, חוות דעת  אותה יגיש לידי שמאי מכריע.
השמאי המכריע יקבל לידיו את שומת העירייה, על פיה קבעה העירייה את גובה תשלום היטל ההשבחה, ואת השומה של השמאי מטעמכם.
הוא דן, מזמן את הצדדים לדיון, ולבסוף קובע את חוות דעתו, לפיה נקבע גובה התשלום.

ניתן לערער לוועדת ערר, צריך שיהיו מספר תנאים לערעור , גם כאן יש להתייעץ עם שמאי מקרקעין מוסמך.

משרדינו בעל ניסיון רב בהפחתת היטל ההשבחה וחסך ללקוחותינו עשרות ואף מאות אלפי ש"ח בתשלום היטלי השבחה.
אנו עומדים לרשותכם בכל עת, נשמח לייעץ לכם בנושא ולסייע גם לכם להפחית את תשלום היטל ההשבחה שאתם נדרשים לשלם.

פטור מהיטל השבחה

יש מקרים בהם ניתן להגיש בקשה לפטור מהיטל השבחה, לדוגמא:
• בעת הרחבת נכס עד לשטח של 140 מ"ר, ובתנאי שבעל הנכס מוכיח שגר וחותם על תצהיר שיגור בביתו (המורחב) לפחות ארבע שנים.
• באם קיים היטל השבחה בהעברה בהורשה ניתן לבקש דחיית היטל השבחה.
על מנת לקבל את הפטור מהיטל השבחה יש להגיש בקשה לועדת הבניה
המקומית

חשוב לציין, כי יש ועדות מקומיות אשר מקשות מאוד במתן פטור זה מהיטל השבחה ולכן כדאי שתבחרו בשמאי מנוסה כדי להגיש בקשת פטור מהיטל השבחה.

למשרדינו ניסיון עשיר בהגשת בקשה לפטור מהיטל השבחה, נשמח לסייע לכם לטובת קבלת פטור זה.

מה זה מס שבח?

כאשר אתם מוכרים נכס מקרקעין, רשות המיסים מבקשת מכם לשלם מס שבח הנגזר מעלית ערך הנכס מיום קנייתו בעבר, ועד ליום המכירה, לפי סכומי העסקאות בפועל.

מה עושים עם קבלת שומת מס שבח? איך מפחיתים מס שבח?

הדבר הראשון – לא למהר לשלם.
כדאי לפנות לשמאי מקרקעין מוסמך על מנת לבדוק כיצד ניתן להפחית את סכום מס השבח

שימו לב: עומדים לרשותכם 30 יום בלבד ממועד קבלת שומת מס השבח מרשות המיסים, עד ליום שבאפשרותכם להגיש את שומת ההשגה.

השמאי יבדוק את פרטי הנכס, זכויות הבניה, עלויות בניה, יחשב מה שווי הנכס ללא זכויות בניה נוספות וגם מה שווי זכויות הבניה הנוספות ויכין שומה שמעריכה מה שווי הנכס בעבר, ביום הקניה או ביום הבניה, בהשוואה לשווי הנכס בשוק כיום, ביום המכירה.
השומה במקרה זה נבנית ונערכת בהתאם לפרטי העסקה ולנתונים עליהם יש השגה.

ההשגה לרשות המיסים תבוצע בצירוף שומת ההשגה של שמאי מטעמכם, ואתם תקבלו מענה תוך עד שמונה חודשים מה סכום מס השבח שעליכם לשלם.

למשרדינו ניסיון עשיר בהפחתת מס שבח ובזכותו חסכנו ללקוחותינו עשרות אלפי ש"ח ואף מאות אלפי ש"ח בתשלום מס השבח. אנו עומדים לרשותכם בכל עת, נשמח לסייע גם לכם להפחית את שומת מס השבח שנדרשתם לשלם.

השוואה בין היטל השבחה למס שבח

לעיתים אנו שומעים מלקוחות ביטויים כמו היטל שבח, או מס השבחה, המעידים על חוסר הבחנה בין שני סוגי המיסים.
לטובת הבהרת הנושא, ריכזנו עבורכם את עיקר המידע בטבלה מסודרת ופשוטה זו.

היטל השבחה מס שבח
למי משלמים רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית ועדה מקומית / מרחבית רשות המיסים
מי משלם מוכר הנכס מוכר הנכס
עבור מה משלמים עבור השבחת הנכס, בזכות תוכניות בינוי עיר (תב"ע) הנותנות זכויות נוספות בנכס עבור עלית שווי נכס הנדל"ן מיום קנייתו עד ליום המכירה
איך נוצר התשלום כאשר מוכרים נכס, מגישים בקשה להיתר בניה/שמוש חורג/הקלות העיריה מעריכה את גובה השבחת הנכס ושולחת למוכר דרישת תשלום מוכר הנכס מגיש שומה עצמית, ומדווח על העסקה לשלטונות המס.
מתי חל המס מועד חתימת חוזה המכירה, או מועד בקשת היתר הבניה או שימוש חורג או הקלה מועד חתימת חוזה המכירה
איך מפחיתים את המס עליכם לפנות לשמאי מקרקעין כדי שיכין עבורכם חוות דעת, כנגד דרישת העיריה, ויגיש אותה עבורכם לשמאי מכריע עו"ד מטעמכם מגיש ערעור לרשות המיסים בצירוף חוות הדעת השמאית שמכין עבורכם שמאי מקרקעין
תוך כמה זמן יש להגיש ערעור תוך 45 יום לכל היותר ממועד קבלת דרישת התשלום תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת התשלום
תוך כמה זמן מקבלים תשובה תוך עד 3 חודשים ממועד הגשת הערעור לשמאי המכריע תוך עד 8 חודשים מיום הגשת ההשגה לרשות המיסים

מקצועיות כדרך חיים

בזכות הניסיון הרב, המקצועיות והיצירתיות, תוך הקפדה על למידה מתמדת, אנו מספקים ללקוחותינו חוות דעת שמאיות מקצועיות, המשרתות את מגוון צורכיהם.

בזכות הניסיון הרב, המקצועיות והיצירתיות שלנו, תוך הקפדה על למידה מתמדת, אנו מספקים ללקוחותינו חוות דעת שמאיות מקצועיות המשרתות את מגוון צורכיהם.

דן בן חיים  שמאי מקרקעין,
רחוב המרד 29 (בית התעשיה) ת"א
טל: 03-6055111 פקס: 03-5464351

Made with
GS ❤